Paikkatieto tutuksi ilmaisohjelmilla

 

Paikkatieto tutuksi ilmaisohjelmilla on Karelia-ammattikorkeakoulun Biotalouden keskuksen järjestämä 5 op laajuinen opintojakso, jonka voi suorittaa verkon kautta etäopetuksena. Kurssi ei edellytä aikaisempia paikkatieto-opintoja eikä ohjelmointitaitoa.

Opintojakson tarkoitus on tutustuttaa opiskelija paikkatietoon ja paikkatietojärjestelmiin. Kurssilla opetellaan etsimään ja käyttämään paikkatietoaineistoja, laatimaan niiden pohjalta omia karttoja sekä prosessoimaan aineistoja edelleen muiden paikkatiedon käyttäjien tarpeisiin.

Opintojakson paikkatietoharjoitukset on toteutettu QGIS-ilmaisohjelmistolla. QGIS-ohjelmisto kehittyy nopeasti, ja sen kautta on helppo siirtyä myös kaupallisten paikkatieto-ohjelmistojen käyttäjäksi. Harjoituksissa käytetään monipuolisesti sekä valmiita aineistoja että itsenäisesti verkon yli etsittyjä esimerkkiaineistoja.

Opintojaksoon sisältyy myös lyhyehkö johdanto kartoituksen perusteisiin, koska paikkatieto-ohjelmistojen tuottava käyttö edellyttää kartoituksen perusteiden ja terminologian ymmärtämistä.

Opintojakso suoritetaan Moodle-oppimisympäristössä oppimistehtävien avulla. Läpäisemisen edellytys on oppimistehtävien sekä itsenäisesti tehtävän lopputentin hyväksytty suorittaminen. Oppimistehtävät on suunniteltu siten, että opiskelija voi jatkaa opintojaan esimerkiksi erilaisten paikkatietoanalyysien tai karttojen ja karttapalvelujen julkaisutoiminnan pariin.

Kurssi järjestetään 1.6-30.8 2017.

Lisätietoja

Ari Talkkari, yliopettaja 050 349 7199

Markus Huhtinen, lehtori 050 43 63 689