Tavoitteet

  • oivallat viestinnän merkityksen johtamistyön olennaisena osana
  • osaat hahmottaa viestintään vaikuttavia rakenteellisia ja toiminnallisia tekijöitä ja osaat ottaa ne huomioon johtamistilanteissa
  • hallitset työssä esiintyviä yleisiä vuorovaikutustilanteita ryhmässä ja yksilötasolla.

Sisältö

  • viestintä osana esimiestyötä
  • esimiesviestinnän tarkoitus, tavoitteet, keinot ja kanavat
  • viestintä muutostilanteessa
  • palautteen anto osana esimiesviestintää.