LASTENSUOJELUN TÄYDENTÄVÄT OPINNOT, 15 op

STP7019: Empowering Children in Child Welfare in Finland, 5 op

STP7020: Ennakoiva lapsi- ja perhekeskeinen työskentely, 5 op

STP7021: Lapsiperhepalveluiden ja lastensuojelun kehittäminen, 5 op