Tutkiva kehittämisprosessi - lähijohtamisen opintojakso, 5 op