Osaamistavoitteet:

Opiskelija perehtyy betonirakentamisen työvaiheisiin, jotka ovat tarpeen rakenteiden ja rakenneosien valmistamisessa. Opiskelija tutustuu paikallavalurakenteiden muottijärjestelmiin sekä betonityön suunnitteluun ja johtamiseen. Hän perehtyy myös betonirakentamisen tuotantotekniikkaan eli muotti-, raudoitus ja betonitöihin.

Keskeinen sisältö:

  • muotit ja niiden tukirakenteet
  • betoniteräkset, raudoitteet ja metalliosat sekä niiden asentaminen
  • betonimassan valinta ja käsittely
  • betonointi
  • betonin kypsyysikä
  • betonivalun jälkihoito
  • talvibetonointi
  • betonirakentamisen laatutekniikka

Oppimateriaali:

By201 Betonitekniikan oppikirja (Uusi painos tulossa)