- Fysioterapian rakenteinen kirjaaminen

- Toimintakyky

- ICF- toimintakyvyn ja  kirjaamisen viitekehyksenä

- Fysioterapia nimikkeistö

- Fysioterapia seloste asiakas case:t