Tämä opintojakso käsittelee ikääntyneiden gerontologiaa ja fysioterapian keskeisiä toteutusmalleja ja antaa valmiuksia toteuttaa  ikääntyneiden fysioterapiaan liittyvän kehittämistehtävän.