Opintojakso on ns.tukikurssi opinnäytetyön suunnitelmaa ja toteutusta varten. Lähitunneilla tutustutaan opinnäytetyön ohjeistukseen, opinnäytetöiden sisältöön, rakenteeseen, ulkomuotoon, tutkimusmenetelmiin ja tiedonhakuun. Theseukseen  avulla opiskelija tutustuu aihepiiriltään itseään kiinnostaviin opinnäytetöihin. ...

Opintojakson lähitunnit eivät johda opintojakson suoritukseen, vaan toimivat tukena opinnäytetyön suunnitelman tekemiseen ja mahdollisen opinnäytetyöaiheen löytämiseen.