Tavoitteena on selvittää, miten maaseudun matkailua kehitetään Suomessa ja mitkä ovat maaseutumatkailun tulevaisuuden trendit.