Libro Buenas Migas 1+ otros materiales

25% Kurssissa on kaksi kirjallista tenttiä (yksi ennen talviloma) vko 8-9 toiseen huhtikuun lopussa tai toukokuun alussa 

25% Sen lisäksi 2 suullista koetta (video pareittain, annan ohjeet helmikuun puolivalissa + asiointi jossain tiettyn paikan, jonka voitte harjoittella etukäteen)

25% Kirjallisia tehtäviä: oma esittelu wikissa, virallinen ja epävirallinen kirje tai cv, ja postikortti, Espanjan tai eteläamerikkaan kuulttuurien liityviä tehtävä.

25% Osallistuminen on edelleen tärkeä sinulle ja sinun kaverille mm. koska tehdään paljon ryhmä töitä ja paritöitä ja jos tulet vaan kerran joka kolme viikkoa voi olla todella hankala ymmärtää uusia asioita. Myös tuhlataan paljon papperia koska joskus tulee 15 ja joskus 30.

(Se on parempi että tulet mahdollisimman paljon, mutta jos et pystyt >60% poissaoloja ei menee läpi)

25% In this course there will be two writing exams one before winter holidays (week 8-9) and other at the end of april or beginning of May.

25% In addition we will have two conversational exams (one a video in pairs- I will give further instructions in mid february and a situation that you have to prepare with your partner beforehand)

25% The writing exercises: your presentation in the wiki, official and unofficial letters and cv. Exercise that has to do with spanish or Latinoamerican culture. 

25% The participation in the classes is also important for you and your classmates among other reasons because we do a lot of pair and group work and if you come once each 3 weeks it can be hard to understand things. Also we waste a lot of paper because sometimes come 15 and sometimes 30

It is better that you come as much as you can but if you cannot less than 60% of assistance means you cannot pass the course