Osaamistavoitteet: Opiskelija hallitsee talonrakennuksen yleisimmät rakenteelliset ja toiminnalliset ratkaisut. Opiskelija osaa pientalon pää- ja työpiirustusten teknisen toteutuksen, sekä pystyy toimimaan osana suunnitteluryhmää.

Keskeinen sisältö:

- Pientalon rakenteet perustuksista vesikattoon

- Tilat ja niiden vaatimukset

- RT-kortisto ja sen käyttö

- Rakennuslupapiirustukset ja asiapaperit