Tämä on kurssin LUV6056/LUV6133 Tietopohja ja tutkimusmenetelmät 3 op Moodle-tila, joka on tarkoitettu ryhmille LUVNS14 ja LUVAS14.