Opintojakso: LUV6031 Monimediaiset toimintaympäristöt 1, 5.00 op
Toteutus:LUK117L1 Äänisuunnittelu/LUB17L7
   
Osaamistavoitteet    
    Opiskelija tunnistaa ja osaa käyttää äänsuunnittelun keskeisiä keinoja ja ilmaisutapoja.
    Hän pystyy valitsemaan tehokkaita työpoja ja työvälineitä äänisuunnittelun toteuttamisessa.
    Opiskelija hallitsee yleisimpien äänen jälkikäsittelyn tekniikoiden perusteita ja niissä käytettäviä ohjelmistoja.
    Hän pystyy tunnistamaan ja löytämään haitallisia äänen tallennuksessa tapahtuneita ilmiöitä ja kykenee korjaamaan niitä
ja/tai niiden vaikutusta äänisuunnittelussa.

Keskeinen sisältö    
   Tutkitaan ja opiskellaan esimerkkien ja kirjallisuuden avulla äänisuunnittelun ilmaisutapoja ja historiaa.
    Opiskellaan äänen prosessointitapoja, akustiikan vaikutuksia, psykoakustiikkaa ja ohjelmistoja.
    Perehdytään äänityöasemissa äänen jälkikäsittelyn työvälineisiin ja opitaan käyttämään niitä tehokkaasti.
    Tallennetaan ääntä, leikataan äänen kokonaisuuksia ja muokataan äänimateriaalia suunnitellun mukaiseksi.
    Tutkitaan eri mediavälineiden erityispiirteitä äänisuunnittelun näkökulmista ja toteutetaan käsikirjoituksiin
sekä muihin suunnitelmiin perustuvia äänisuunnittelun kokonaisuuksia omavalintaisissa harjoitteissa.


Soleops linkki

https://soleops.karelia.fi/opsnet/disp/fi/ops_OpetTapTeks/edi/tab/fet?opettap_id=182085767&stack=push