Käyttöliittymien suunnittelu -opintojakso, laajuus 3 op

suositeltu opiskeluaika: ensimmäisen vuoden kevät muiden projektiin liittyvien opintojaksojen kanssa