Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma, Ohjelmistotuotanto LTD6014 (3 op)