"Oppijan penaali" -kirjaan on koottu oppimiseen ja opiskeluun liittyviä asioita. Kirjasta löytyy tietoa ja ohjeita opiskelun suunnittelusta, oppimisen tyyleistä ja tekniikoista sekä opiskelumuodoista ja -tavoista. Kirja valottaa myös opiskelukäytänteisiin liittyviä asioita. Tavoitteena on auttaa opiskelijaa löytämään itsellesi hyvä ja sopiva tapa oppia sekä antaa opettajille tietotutta oppimisen ja opiskeluun liittyvistä asioista.

Penaali on monimuotopedagogiikan suunnittelija Maarit Ignatiuksen opinto-ohjaajakoulutukseen sisältyvä kehittämistyö, 2010. Sisältöä on päivitetty vuosina 2012 - 2016.


In this “Student’s toolbox” we have collected a lot of useful information related to learning and studying. From here you can find information and tips about planning your studies, different learning styles, techniques and study habits. This material will clarify aspects of study practices and will help you find new ways to study.

Student's toolbox was originally made in year 2010 by Maarit Ignatius. The content has been updated between years 2012 - 2016. English translation was completed in 2015 by Petri Simonen.