Tämän opintojakson suoritettuasi

 • selviydyt suullisesti yksinkertaisissa asiakaspalvelutilanteissa sekä työntekijänä että matkailijana
  • puhuttelet kohteliaasti, kysyt ja kerrot tarpeistasi ja toiveistasi
  • kuvailet lyhyesti palveluita ja tuotteita
  • vastaat asiointitilanteissa yksinkertaisiin kysymyksiin ja esität vastaavia kysymyksiä muille
  • käytät kielikulttuurin mukaista kohteliasta kieltä
 • kirjoitat lyhyitä, yksinkertaisia viestejä: lyhyen kuvauksen itsestäsi ja harrastuksistasi sekä mieltymyksistäsi, kuvauksen palveluista, ruokalistan, pienen matkaohjelman
 • ymmärrät lyhyitä yksinkertaisia viestejä opintojakson aiheista
 • ymmärrät ydinsisällön selkeästi esitetyistä yksinkertaisista lyhyistä asiointilanteista