Venäjän perusteet suoritettuasi

 • osaat ääntää, lukea ja kirjoittaa (käsin) venäjää
 • selviydyt suullisesti yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa tutustumis- ja asiointitilanteissa
  • esittäydyt ja esittelet muita
  • kuvailet yksinkertaisesti omaa taustaasi ja välittömiä tarpeitasi
  • vastaat sinua koskeviin yksinkertaisiin kysymyksiin ja esität vastaavia kysymyksiä muille
  • käytät kielikulttuurin mukaista kohteliasta kieltä
 • kirjoitat lyhyitä, yksinkertaisia viestejä: pienen henkilökuvan, kuvauksen päivän toimista, postikortin matkoilta sekä lyhyen kuvauksen liittyen paikkakunnan palveluihin
 • ymmärrät lyhyitä yksinkertaisia viestejä opintojakson aiheista
 • ymmärrät ydinsisällön selkeästi esitetyistä lyhyistä vuoropuheluista