Liiketoiminta on kasvavasti kansainvälistä, kun johtajat hyödyntävät laajempaa pääsyä ulkomaisille markkinoille, eivät vain myydäkseen tuotteita vaan myös päästäkseen käsiksi panoksiin, tietoon ja taitoihin. Tämä opintojakso käsittelee useita kysymyksiä: "Kuinka kansainväliseksi yritykseksi tuleminen muuttaa aiemmin vain kotimarkkinoilla toiminutta yritystä?", "Kuinka kansainvälistyminen haastaa ja muuttaa sen resursseja ja kykyjä?", "Mitkä tekijät kertovat, että kansainvälinen
yritys on menestyksekäs?".