Anatomian ja fysiologian perusopinnot painottaen fysioterapeutin tarpeisiin.