Kurssin sisältö muodostuu video-ilmaisussa tarvittavien välineiden käytön oppimisesta ja ilmaisun perusteista. Luennoilla ja lukuisissa harjoituksissa tutustutaan videotuotannoissa käytettävään tekniikkaan, valaisuratkaisuihin, digitaalisen videokameran toimintaan sekä äänen tallentamisen toimintaperiaatteisiin. Lisäksi otetaan haltuun Adobe Premiere editointiohjelma . Ilmaisussa perehdytään elävän kuvan sommittelun perusperiaatteisiin, kuvan kerronnalliseen jatkuvuuteen sekä leikkauksen merkitykseen hyvän kuvakerronnan osatekijänä.