PALLIATIIVINEN HOITO
Parantumattomasti sairaan ja pitkäaikaissairaan potilaan hoitotyö

ERIKOISTUMISOPINNOT
30 opintopistettä