Tällä opintojaksolla tutustutaan  visuaalisten sisältöjen suunnittelun nykytilaan ja arvioidaan millaisia haasteita tulevaisuus tuo tullessaan. Perehdymme joihinkin alan avainteoksiin sekä ajankohtaisiin digitaalisiin lähteisiin. Keskeinen opiskeltava aihepiiri on informaation visualisointi (infomation graphics, infographics). Määrittelemme mitä informaation visualisointi tarkoittaa, mitä informaation visualisoinnilla voidaan saavuttaa ja millaista osaamista siihen liittyy.

Informaation visualisoinnin tehtävien avulla hahmottelemme erilaisten tietosisältöjen visualisointimahdollisuuksia. Opettelemme luomaan tarkoituksenmukaisia visualisointeja erilaisista lähdeaineistoista ja hallitsemaan joidenkin työvälineiden (mm. Excel, Google Docs, Adobe Illustrator) visualisointiominaisuuksia. Sisällöissä tutustutuaan lisäksi mm. animaatioon, peligrafiikkaan ja kuvakkeiden piirtämiseen. Opiskelun lähtökohtina käytetään uusinta visualisointimateriaalia ja case-esimerkkejä. Perehtyminen sisältöihin tapahtuu alkuvaiheessa ryhmätyöskentelynä. Osaamista kartutetaan ja se todennetaan henkilökohtaisilla visualisointitehtävillä. Kirjalliset tehtävät arvioidaan erikseen.