AMK+-kehittämistoiminta koulutuskokonaisuus on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa, Karelia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän yhteistä Laadukkaasta koulutuksesta nopeammin työelämään -hanketta. Osallistujat ovat PKKY:n ja Karelian opetushenkilöstöä.