Energiaratkaisuiden hankinta ja mitoitus -kurssin Moodle ympäristö. Moodle-ympäristö painottuu mitoitus-kokonaisuuteen.