Työterveyslaitoksen lisenssillä laaditun Potilassiirtojen ergonomiakorttikoulutuksen I osa verkkototeutuksena.