Yhteiskuntafilosofia STS2003A, 2 op, ja Ammattietiikka STS1003B, 1,5 op, STSAK14, Kevät 2014

Opettajat Kirsi Lindlöf ja Tommi Kinnunen