Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava viestinnän kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka haluavat kerrata ja syventää asiatekstin kirjoittamisen taitoja.