Opiskelija perehtyy metsäsuunnittelun käsitteistöön, laskenta- ja suunnittelumenetelmiin sekä metsäsuunnittelun tietojärjestelmiin. Opiskelija osaa laatia metsäsuunnitelman osoitetulla menetelmällä.