Minä ammattikorkeakouluopiskelijana opintojakso on kaikille PKAMK:n opiskelijoille pakollinen yhteinen opintojakso. Opintojen tavoitteena on, että opiskelija osaa toimia PKAMK:n toimintaympäristössä, tuntee itsensä kriittisenä oppijana ja ymmärtää tiedonhankinnan ja -hallinnan merkityksen osana asiantuntijaksi kehittymistään.