Lanseerausmarkkinointi 5 op

Osaamistavoitteet: Opiskelija osaa lanseerata uuden tuote- ja palvelukonseptin sekä liikeidean markkinoille.

Keskeinen sisältö: Innovoinnin tekniikat, lanseeraus markkinointiprosessissa, uuden tuotteen, palvelun tai liikeidean lanseeraus, lanseerausprosessin vaiheet.

Opintojaksolla tehdään ryhmässä oppimistehtävä. Oppimistehtävässä laaditaan lanseeraussuunnitelma toimeksiantoyritykselle lanseeraustyökirjan sisältökuvauksen avulla.