TOIMINTAKYVYN TUKEMINEN ARJESSA STS2003 8.50 op STSAK12. Kokonaisuus 230.
Opettajat Terttu Moilanen, Kirsi Lindlöf, Riitta Räsänen, Tommi Kinnunen ja Pasi Tahvanainen.