AJANKOHTAISTA! ATTENTION!

Karelia-ammattikorkeakoulun käytössä oleva Moodle löytyy osoitteesta: https://moodle.karelia.fi

You can find Karelia UAS Moodle in https://moodle.karelia.fi


  • Moodle2 on vuoden 2018 loppuun saakka lukutilassa
  • Moodle2 is in read-only state until the end of year 2018.

Tietohallinto ja Opintoasiainpalvelut / IT-Services and Student Services