AJANKOHTAISTA! ATTENTION!

Karelia-ammattikorkeakoulun Moodlerooms-palvelu (Moodle3) on otettu käyttöön 9.1.2017.

10.8.2017
  • Clean-teema poistetaan Moodleroomsista 11.8.
  • Moodlroomsissa teemoina ovat käytössä Snap ja Boost, joista jälkimmäinen muistuttaa hyvin läheisesti perinteistä Clean-teemaa ja on palvelun tarjoajan puolelta tuettu teema. Moodleroomsia mobiililaitteella käytettäessä on käytössä Snap-teema.
  • Moodle2 on vuoden 2017 loppuun saakka normaalissa tuotantokäytössä. Opiskelijat voivat palauttaa edelleen kursseille tehtäviä ja vastuuhenkilöt voivat arvioida niitä. Samoin kurssien varmuuskopiointi ja siirto Moodleroomsiin on vuoden 2017 loppuun asti mahdollista.
  • Moodleroomsissa ei ole Haka-kirjautumista.
  • Moodleroomsiin integroidaan Office 365 (O365).

Tietohallinto ja Opintoasiainpalvelut

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Karelia UAS started using Moodlerooms (Moodle3) on 9 January 2017

  • The theme ’Clean’ was removed from Moodlerooms on 11 August.
  • Moodlerooms has the following themes: Snap and Boost. Boost resembles the traditional Clean theme and it is supported by the service provider. When using Moodlerooms on a mobile service, Snap is the theme used.
  • Moodle2 can be used until the end of year 2017; students can submit their assignments and teachers can assess them. Courses can also be backuped and imported into Moodlerooms.
  • Moodlerooms has no HAKA login.
  • Office 365 (O365) will be integrated into Moodlerooms.

IT-Services and Student Services