AJANKOHTAISTA! ATTENTION!

Karelia-ammattikorkeakoulun Moodlerooms-palvelu (Moodle3) on otettu käyttöön 9.1.2017.

Karelia UAS started using Moodlerooms (Moodle3) on 9 January 2017


24.1.2018
  • Moodle2 on vuoden 2018 loppuun saakka normaalissa tuotantokäytössä
  • Moodle2 can be used until the end of year 2018.

Tietohallinto ja Opintoasiainpalvelut / IT-Services and Student Services