AJANKOHTAISTA 17.1.2017!

Karelia-ammattikorkeakoulun Moodlerooms-palvelu on otettu käyttöön 9.1.2017.

Karelia-ammattikorkeakoulun Moodle2:n sisältöä ei siirretty Moodlerooms-palveluun, koska siirrosta aiheutunut käyttökatko olisi ollut liian pitkä. Kurssit jotka käyttäjät haluavat Moodle2:sta Moodleroomsiin, on jokaisen siirrettävä itse.

Opettajat ohjaavat opiskelijat Moodleroomsiin, kun opiskelu tapahtuu ko. ympäristöä käyttäen.

Tällä hetkellä Haka-kirjautuminen ei ole mahdollista Moodleroomsissa. Haka-kirjautuminen koskee muiden korkeakoulujen opiskelijoita (esim. UEF, Savonia). Palvelun toimittaja Blackboard pyrkii saamaan Haka-kirjautumisen mahdolliseksi maaliskuun loppuun mennessä. Kun Haka-kirjautuminen on toiminnassa, uusia kursseja ei voi enää luoda Moodle2:een. Tästä asiasta ilmoitetaan erikseen myöhemmin.

Moodle2:sta ei käytetä elokuun 2017 jälkeen opetuksessa, vaan käytössä on tuolloin Moodlerooms. Elokuuhun asti Moodleroomsin oletusteemana toimii perinteisen näköinen Clean-teema, mutta käyttäjä voi valita halutessaan nykyaikaisemman Snap-teeman teemavalikosta. 

Ystävällisin terveisin

Tietohallintopalvelut